Searching in Gaeilge

  • A Adults (18 and older)
  • T Teens (13-17)
  • K Kids (12 and under)

Home > World > Gaeilge

http://www.cnocadoiri.com/

Suíomh ag Na Cnocadóirí, cumann siúil na sléibhte trí mheán na Gaeilge

http://www.leabhar.ie/

Eolas faoi obair an Boird, na bhaill, scéimeanna agus téarmaí, foirmeacha iarratais do MS Word agus Acrobat agus naisc.

http://www.abhus.com/

Eolas Ciclipéideach i nGaeilge ar na míndána don dilseánach, ealaíontóir, mac léinn agus don fhiosrach.

http://www.antoireachtas.ie/

Eagraíonn Oireachtas na Gaeilge raon leathan imeachtaí i rith na bliana chun na healaíona dúchais a cheiliúradh trí mheán na Gaeilge. Trí fhéilte, comórtais, ceardlanna agus imeachtaí eile a reachtáil tugtar aire do gach aon ealaín thraidisiúnta, idir amhránaíocht, cheol, rince, litríocht, scéalaíocht agus dhrámaíocht.

http://www.ealain.ie/

Comhlacht ag forbairt agus ag cothú na nealaíon dúchasacha agus comhaimseartha sa Ghaeltacht, le cúlra agus plean, liosta foilseacháin agus eolas ginearalta.

http://www.eigse.ie/

Éigse bliantúil ceoil agus amhránaíocht i gCúil Aodha, Co. Chorcaí

http://www.andrewnewland.com/

Suíomh leis an Ealaíontóir Anerew Newland. Péintéireacht agus líníocht, léaráidí agus dearadh, teagasc ealaíne agus deartha. Foclóir beag ealaíne.

http://www.binneas.com/

Tionscnamh chun oidhreacht ceolaíochta agus amhránaíochta dheisceart Ciarraí a chruinniú agus a chur ar fáil.

http://www.seannosbeo.ie/

Togra amhránaíochta Dúthaigh Gheal Déise. Eolas maidir le mórchuid amhrán a bhaineann leis na Déise agus le traidisiún amhránaíochta Ghaeltacht na nDéise. Aireofar agus chífear taifeadtaí a deineadh sa cheantar.

http://alazanto.org/

Dánta ón file; dátheangach.

http://www.clubleabhar.com/

Suíomh a bhfuil sé mar aidhm aige lucht na Gaeilge in Éirinn agus thar lear a spreagadh chun leabhair a léamh agus iad a phlé i bhfóram an tsuímh. Faisnéis fosta fá clubanna leabhar agus siopaí leabhar.

http://www.imram.ie/

Féile bliantúil litríochta Gaeilge

http://www.tobar.ie/

Tacaíocht da chéile - suíomh tacaíocht do mhúinteoirí agus scoileanna.

http://www.forasnagaeilge.ie/

An eagraíocht oifigiúil a bhfuil cur chun na Gaeilge mar chúram aici, ar fud na hÉireann, Thuath agus Theas. Fáisnéis fán Ghaeilge, ranganna, 7c.

http://www.gaelchultur.com/

Ionad i mBarra an Teampaill, Baile Átha Cliath, mar a bhfuil cúrsaí Gaeilge agus cultúir, ceardlanna rinnce, amhránaíocht sean-nóis, ríomhaireacht trí mheán na Gaeilge, 7c.

http://www.cnag.ie/

Eagraíocht idirnáisiúnta ag saothrú chun an Gaeilge a chur á labhairt athuair mar ghnáth-theanga, le nuacht, eolas faoi ranganna, craobhanna, Oireactas na Gaeilge, Seachtain na Gaeilge, agus faoin fhoireann agus stair Conradh.

http://abair.ie/

Ríomhchainteoir (text-to-speech) don Ghaeilge. Ón Saotharlann Foghraíochta agus Urlabhra ag Coláiste na Tríonóide, BÁC.

http://www.ceacht.ie/

Tionscadal de chuid na comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Ábhar foghlama agus teagaisc do mhúinteoirí Gaeilge i scoileanna Gaeltachta agus i nGaelscoileanna.

http://www.fuaimeanna.ie/

Na consain agus na gutaí le cloiseáil agus le feiceáil in IPA do na trí chanúint: seo: Gaoth Dobhair, Ceathrú Rua agus Corca Duibhne. Catalóg na bhfuaimeanna agus taifeid shamplach, mar thaca do lucht léite an leabhair “Fuaimeanna na Gaeilge”.

http://www.coislife.ie/

Comhlacht a bunaíodh i 1995 chun saothair liteartha agus taighde a chur ar fáil i nGaeilge. Foilsítear leabhair Ghaeilge d’fhoghlaimeoirí, do dhaoine óga, drámaí léirithe, ficsean agus filíocht; agus monagraif acadúla sa tsraith Lúb ar Phár

http://www.cic.ie/

Comhlacht foilsitheoireachta atá lonnaithe i gConamara

http://www.coisceim.ie/

Leabhair i nGaeilge do gach aois-ghrúpa ó 1980 ar aghaidh. Tá na céadta leabhair Gaeilge le fáil anseo. Is Coiscéim an comhlucht foilsitheoireachta is mó atá ann de leabhair Gaeilge.

http://www.benmadiganpress.com/

Comhlucht a bunaíodh sa bhliain 2001 le leabhair Ghaeilge a sholáthar, go háirithe do dhaoine fásta atá ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim agus don oideachas lán-Ghaeilge

http://www.mentorgaeilge.ie/

Comhairleacht; Traenáil Ghaeilge; Caidreamh Poiblí; Scileanna Agallaimh; Scileanna Cumarsáide; Seirbhís Aistriúcháin; Tacaíocht Leantach. Is comhlacht lánpháirtíochta gnó, cumarsáide agus comhairleacht traenála é a dhéanann freastal ar na hearnála corpráide, stáit agus státurraithe. Soláthraíonn sé seirbhísí do ghnónna náisiúnta agus idirnáisiúnta a thacaíonn leis an nGaeilge laistigh den ghnó. Cuireann sé béim ar mhargaíocht agus ar thairbhí eile a bheidh ann do chomhlachtaí atá in ann a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge.

http://www.beo.ie/

Iris idirlín, le nuacht, cultúr, gnó, cúrsaí spóirt, clár plé, eolas faoin iris agus altanna do foghlaimeoirí.

http://www.ogras.ie/

Óg-eagraíocht Chonradh na Gaeilge. Bhunaigh Conradh na Gaeilge Ógras i 1969 le deis a thabhairt do dhaoine óga idir 14-19 mbliana d’aois teacht le chéile mar chlubanna a bheadh ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge. I 1988 bunaíodh Óg-Ógras do pháistí idir 8-13 bliana d’aois.

http://www.anclub.ie/

Club do lucht labhartha na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2. Craic, ceol, damhsa, Gàidhlig na h-Albann.

http://www.uibhrathach.ie/

Scáthghrúpa des na coistí forbartha pobail ar fud na Gaeltachta in Uibh Ráthach. Trí aidhmeanna aige: cur chun cinn na Gaeilge; forbairt pobail; soláthar seirbhísí.

http://www.antaibhdhearc.com/

Amharclann i mBaile na Gaillimhe. Tá an Taibhdhearc ag déanamh thart faoi seacht léiriúcháin i nGaeilge gach bliana: ina measc tá drámaí, pantomime agus grand opera.

http://www.ancarn.org/

Laithreán ag Cumann Forbartha Charn Tóchair i Machaire Rátha, Contae Dhoire. Nuacht, féiseanna, grianghraif.