Searching in Afrikaans

  • A Adults (18 and older)
  • T Teens (13-17)
  • K Kids (12 and under)

Home > World > Afrikaans

http://www.neos.co.za/

Geleë in Centurion, deel van die Christian Reformed Church. Algemene inleiding en kontakbesonderhede.

http://www.noordkus.co.za/

Gemeenteprogram en -nuus, hul geskiedenis, artikels oor hoe om 'n Christen te word, foto-album, oordenking, en kontakbesonderhede.

http://www.wilgespruit.co.za/

Geleë in Roodepoort. Kantoorbesonderhede, kategese en eredienste, leraars, die Wilgenuus, 'n foto-album, die vroue-aksie, en kontakbesonderhede.

http://www.nggars.co.za/

Bladsye sluit in 'n jeugblad, Die Gerf, 'n inleiding tot Jesus (ook in Engels), afkondigings, 'n verjaarsdaglys en preekargief.

http://www.pvr.co.za/

Algemene inligting, afkondigings, jaarprogram en maandblad, projekte en aksies, preekargief, selgroepe, en ietsie oor die bouprojek.

http://www.proteahoogte.co.za/

Kategese, huweliksorg, jeug- en kinderbedienings, artikels oor die doop en kindernagmaal, geloofsbelydenis en kleingroepe.

http://www.ngkerkgroblersdal.co.za/

Bladsye oor die vroue- en getuienisbediening, die Erdekruik, Bybelstudie, huisbesoekinligting, steundienste, gebedsversoeke en kontakbesonderhede.

http://www.biblaridion.co.za/

Wierdapark-gemeente se eie bybelstudieboekies.

http://www.ngkerkwynberg.co.za/

Geleë in Kaapstad, Suid-Afrika. Bulletin, kalender, lidmaatskap, pastorie, dienstye en nuus.

http://www.universiteitsoord.co.za/

Geleë in Hatfield, Pretoria, Suid-Afrika. Inligting oor byeenkomste, leraars, aksies, musiek-CD's en preke.

http://www.ngkerksomerstrand.co.za/

Geleë in Port Elizabeth. Algemene inligting op voorblad, met bladsye oor die visie en missie, sendingwerk, ander bedieninge, die jaarprogram, en 'n nuusbrief.

http://www.nghelder.co.za/

Geleë in Somerset-Wes. Bladsye oor gemeenteaktiviteite soos aanbidding, sorg en uitreiking, en algemene inligting oor ontspanning en samesyn.

http://ngdriehoek.co.za/

Geleë in Vanderbijlpark. Aktuele inligting, die bediening, bybelstudies en dagstukke, geskiedenis van die kerk, 'n padkaart en 'n leesrooster, en kontakbesonderhede.

http://communitas.co.za/

Bybel-leeskalender gebaseer op die siklus van Advent, Kersfees, Paasfees en Pinksterfees.

http://www.ngbrackendal.co.za/

In Brackendowns, Alberton. Bybelstudieleiding, jeugaktiwiteite, projekte en kerkgebougeskiedenis.

http://www.decoligny.org.za/

Sendinggemeente geleë in Umtata, Transkei. Inleiding, gebedsversoeke, gemeentesake, kwartaallikse nuusbrief, preke en pastoraat.

http://www.vgk.org.za/

Amptelike hoofblad van die VGK. Geskiedenis, grondslag, kerkorde, lys gemeentes en preekargief.

http://www.afrikaans.org.nz/

Nie-winsgewende Afrikaanse klub vir alle Suid-Afrikaners ter vestiging en ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse kultuur in Nieu Seeland.

http://www.bcvo.co.za/

Onafhanklike skolenetwerk in Suid-Afrika met ongeveer 50 lede.

http://sasnev.co.za/

Nederlands-Vlaams-Afrikaanse kultuursentrum in Pinelands naby Kaapstad. Die HdN sentrum bevat 'n ruim biblioteek en mediasentrum, klaskamers en konferensielokale, en lees- en kuierareas.

http://www.kiwiboer.co.nz/

Afrikaner in Nieu-Seeland se foto's en herinneringe.

http://www.vryburgers.co.za/

Apolitiese Christelike diens- en kultuurbeweging. Doelstellings, reëls, maandblaaie, kalender, Engelse inleiding en kontakbesonderhede.

http://www.atkv.org.za/

Klub vir vakansieoorde, kultuuraktiwiteite en ledevoordele soos siekefonds en studiebeurse.

http://www.awb.co.za/

[Flash nodig] Militante Boere-vryheidsbeweging.

http://www.vvk.co.za/

Organisasie oor Afrikaner-selfbeskikking.

http://www.afrikaans.org.au/

Ondersteuning van Suid-Afrikaners in Australië. Inligting oor die klub en lidmaatskap.

http://www.cad.org.za/

Organisasie in Suider-Afrika ter ondersteuning en motivering van substansafhanklikes en hul geliefdes ten einde blywende soberheid en lewensvreugde te verseker.

http://www.jukskei.co.za/

Amptelike werf van dié sportunie. Jukskei is 'n petanque-variant wat met skeie gespeel word.

http://www.ottosdaldrafentrap.co.za/

Prettrap en -drafgeleentheid gereël deur Ottosdal-Suid NG Kerk en ander borge.

http://www.kapteinkortbroek.co.za/

Alternatiewe Suid-Afrikaanse sportblog, hoofsaaklik in Afrikaans.